מדיניות הפרטיות

אנו רואים בשירות לקוחות חשיבות עליונה.

ככל שאנו ממשיכים לשפר ולהרחיב את השירותים שלנו, אנו מבינים ומכירים בצורך וברצונם של לקוחותינו לשמור על פרטיותם וסודיותם.אנו מייחסים ערך רב לשמירה על פרטיות הלקוחות שלנו.אימצנו סטנדרטים שעוזרים לשמור ולשמור על סודיות המידע האישי הלא פומבי של הלקוחות.ההצהרה הבאה מאשרת את מאמצינו המתמשכים לשמור על מידע לקוחות.

מידע שאנו אוספים

אנו אוספים מידע אישי שאינו פומבי על לקוחותינו כפי שעשוי להיות נחוץ כדי לנהל עסקים עם לקוחותינו.אנו אוספים מידע אישי שאינו פומבי אודותיך מהמקורות הבאים:

· מידע שאנו מקבלים ממך בבקשות או בטפסים אחרים, בטלפון או בפגישות פנים אל פנים ובאמצעות האינטרנט.דוגמאות למידע שאנו מקבלים ממך כוללות את שמך, כתובתך, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, היסטוריית אשראי ומידע פיננסי אחר.

· מידע על העסקאות שלך איתנו או עם אחרים.דוגמאות למידע הקשור לעסקאות שלך כוללות היסטוריית תשלומים, יתרות חשבון ופעילות בחשבון.

· מידע שאנו מקבלים מסוכנות דיווח לצרכנים.דוגמאות למידע מסוכנויות דיווח צרכניות כוללות את ניקוד האשראי שלך, דוחות אשראי ומידע אחר הקשור לאמינות האשראי שלך.

· ממעסיקים ואחרים לאימות מידע שמסרת לנו.דוגמאות למידע המסופק על ידי מעסיקים ואחרים כוללות אימותים של העסקה, הכנסה או הפקדות.

מידע שאנו חושפים

המידע האישי שלך יישמר רק למטרת לספק לך את תשובתנו לשאילתתך ולא יהפוך לזמין לכל צד שלישי למעט ככל הדרוש כדי להיחשף לכל ישות קשורה למטרה שנועדה או כפי שנדרש להיחשף במסגרת חוֹק.

על ידי שליחת נתונים באתר האינטרנט שלנו, המבקר נותן הסכמה מפורשת להעברת נתונים שנאספו באתר לחברה שלנו או לשותפיה.

אנו מתייחסים לנתונים כסודיים בתוך המשרד שלנו ודורשים הקפדה של כל עובדינו על הגנת המידע ומדיניות הסודיות שלנו.

כל המבקרים צריכים להיות מודעים לכך שהאתר שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים שאינם כפופים להצהרת פרטיות זו או אחרת.

כדי לתקן מידע כלשהו, ​​או לטפל בחששות הנוגעים לשימוש לרעה בנתונים אישיים, אנא פנה אלינו ישירות.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן (כלומר, להוסיף, למחוק או לשנות) את תנאי הצהרת פרטיות זו מעת לעת.

If you feel that we are not abiding by this privacy policy, you should contact us immediately via telephone at 1 (877) 789-8816 or via email at marketing@aaalendings.com.