תלונות טקסס

הודעת קרן תלונת צרכנים בטקסס והבראה

איור: 7TAC §81.200(c)

"צרכנים המעוניינים להגיש תלונה נגד בנקאי משכנתאות או בנקאי משכנתאות מורשה, יוזם הלוואות למשכנתאות למגורים צריכים למלא ולשלוח טופס תלונה למחלקת החיסכון והמשכנתא של טקסס, מחוז 26, 210, 2011, טקסס 78705. תלונה ניתן לקבל טפסים והנחיות מאתר המחלקה בכתובתWWW.SML.TEXAS.GOV.קו חם לצרכנים חינם זמין בטלפון 1-877-276-5550.

המחלקה שומרת על קרן הבראה לביצוע תשלומים של נזקים ממשיים מסוימים שנגרמו על ידי לווים, שנגרמו על ידי פעולות של בנקאי משכנתאות מורשה שמקורם בהלוואות למשכנתאות למגורים.לפני תשלום תביעה יש להגיש בקשה בכתב להחזר מקרן ההבראה ולחקור על ידי המחלקה.למידע נוסף על קרן ההבראה, אנא עיין באתר האינטרנט של המחלקה בכתובתקרן ההבראה של טקסס.